Sykehuset ble et år forsinket og langt dyrere enn antatt. Snart ender tvisten i retten

Finnmarkssykehuset har brukt titalls millioner på å rette feil ved det sterkt forsinkede nybygget i Kirkenes. Om få uker møter de leverandøren i retten.