(Finnmarken)

Like før helga slo Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) fast at det er avdekket sikkerhetsmessige forhold som må ivaretas umiddelbart.

Her kan du lese hele den foreløpige oppsummeringa fra Statens Havarikommisjon for Transport.

Kommisjonen var på plass i Mehamn i forrige uke for å undersøke ulykkesbåten, som tok inn vann og kantret søndag 6. juli.

En person mistet livet i ulykka, ytterligere en person ble innlagt på sykehus over flere dager. Totalt seks personer var om bord i båten da ulykka inntraff, fem svenske fisketurister og en guide fra Nordic Safari.

Overfylt av vann

Ulykka skjedde da en fire timer lang fisketur skulle avsluttes. Den innleide guiden oppdaget at båten hadde tatt inn vann.

Inspektørene fra havarikommisjonen kan ha funnet årsaken, ifølge den ferske rapporten fra SHT.

Lav vannlinje til sjøslagportene kan ha ført til at det har kommet inn sjø på dørken i båten, samt at karmen til lukkedekselet kan ha vær et fyllingspunkt hvor sjø har trengt ned i rommet under.

Vannet som trengte inn under dørken var ikke lett å observere. Kommisjonen skriver i sin foreløpige rapport at når sjøvann først kom ned i rommet underdørken, har det ikke vært kontroll med hvor vannet har tatt veien. Dette kan ha ført til at vannet samlet seg på steder hvor lensepumpa ikke tok unna.

Etter hvert skal det ha kommet så mye vann inn i rommet at akterskipet begynte å synke.

Til tross for at sjøforholdene var gunstige, resulterte det i at båten mistet stabiliteten og kantret.

Alvorlig

Havarikommisjonen har ett år på seg til de må legge fram sin rapport, men på grunn av alvorlighetsgraden av de oppdagede feilene, ser de seg nødt til å allerede nå varsle båtprodusenten og tilsynsmyndighetene.

– SHT vurderer forholdet å være så alvorlig at det er nødvendig å gjøre båtprodusenten, brukerne og tilsynet kjent med disse vurderingene slik at det eventuelt kan treffes umiddelbare tiltak, heter det i den foreløpige rapporten.

Funnene må derimot ikke ses på som endelige konklusjoner.

– Dette er kun foreløpige konklusjoner og videre innhenting av informasjon vil gi en bedre forståelse av hendelsesforløpet og bakenforliggende forhold, heter det i den foreløpige rapporten.

Kommisjonen skal nå videre innhente mer informasjon om båten og båttypen. De skal også se nærmere på regelverket for denne type fartøy, og regelverket for denne typen utleievirksomhet.

Svensk havarikommisjon koblet inn

Det er solgt omtrent 230 båter av samme type i Norge og Sverige, hovedsakelig til bruk for turistfiske. Derfor mener kommisjonen at det er nødvendig å varsle om såkalte sikkerhetskritiske forhold i en såpass tidlig fase av undersøkelsen.

Også den svenske havarikommisjonen er koblet inn i saken. I samråd med dem, har SHT bestemt at dette varslet om sikkerhetskritiske forhold skal gis.