Kjøpte det nedslitte huset faren bygde på 1930-tallet og installerte pub: – Jeg har gjort ganske omfattende arbeid

Sigmund Tore Bjerk kjøpte huset hans far var med på å bygge i mellomkrigstiden. Prosjektet endte med å bli en svært omfattende renoveringsjobb, men båtsfjordværingen har bygningsarbeid i blodet.