Ordførervalget pågikk gjennom hemmelige lapper: – Jeg prøvde å følge lovverket så langt det gikk

Ifølge nye presiseringer i loven, skal ordførervalget foregå åpent ved å avgi stemmetegn, men i Måsøy kommune valgte kommunestyret å gjennomføre valget på gamlemåten. Nå nekter avtroppende ordfører for at de bevisst gikk inn for å bryte loven.