Lokalpolitikerne har mange krevende saker som skal besluttes eller innstilles på vegne av sine innbyggere. En av de viktige sakene er energibruken vår og hvor mye strøm kommer vi til å bruke i framtiden og hvilke konsekvenser det gir i dag. Det er forståelig at kunnskapsgrunnlaget hos politikerne ikke er tilstrekkelig på plass i alle saker og på noen områder som energi, så strides de lærde om hva vi har i vente. Det er allikevel mye fakta som er solid dokumentert og som vi med enkelhet kan sette oss inn i. Derfor kommer et solid bidrag her!

Vindkraftindustrien ser store muligheter for lukrativ butikk. Bygg ut maksimalt i Norge og særlig Finnmark som har mye vind, send strømmen (på linjer betalt av folket via nettleie) nedover til Europa hvor det er høye strømpriser, det kan gi store overskudd for i all hovedsak de utenlandske eierne som investerer i vindkraft i våre områder. Du må knuse egg for å lage omelett, men trenger vi å knuse hele kjøkkenet? Nei, sier vindkraftmotstandere (inkludert meg) og det er veldig godt dokumentert at vindkraft gir store naturødeleggelser og store negative konsekvenser for dyre- og fuglelivet.

Feilinformasjon til innbyggere

Hvorfor skal vi bygge ut store kraftlinjer, slik som 420 kv linje og tillate store vindkraftutbygginger? Ordfører Aina Borch sa på kommunestyremøte til Porsanger kommune at sikringene går når hun støvsuger og det skyldes at hun har nye panelovner som trekker mere strøm enn de gamle. Hun sier også i kommunestyremøtet at strømforbruket vil øke pga. flere elektriske gjenstander i hjemmene våre.

Ordfører i Vadsø kommune, Wenche Pedersen sier at vi har dårlig forsyningssikkerhet i Øst-Finnmark og at vi ikke må bli hengende etter resten av samfunnet og vi har ikke plass til ny industri uten 420 KV ledning fram til Varangerbotn. Vi må derfor bygge ut 420 KV linje. Under kommunestyremøtet i Porsanger stemte 9 politikere for og 8 mot å anbefale utbygging av 420 KV linja. Begge ordførerne tar feil og de feilinformerer sine innbyggere tør jeg påstå. Min mening er også at flere av innleggene under kommunestyremøtet i Porsanger bar preg av mangel på kunnskap om fakta.

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) utga i mai 2019 en rapport hvor de beskriver forventet energibruk mot 2040. De skriver innledningsvis at usikkerheten i en rapport som strekker seg så langt fram er stor, og ja det er den, men flere ledende forskere bidrar kontinuerlig på dette feltet.

NVE beregner at norske husholdninger vil bruke 2 TWH mindre strøm i 2040 vs. 2020. En av landets fremste klimaforskere, Per Espen Stoknes som er professor på BI anslår en reduksjon på 15–20 TWH. Begge analysene sier at boligene blir betydelig mer energieffektive som følge av bedre isolasjon og at husholdningsapparater lages mer klimavennlig og bruker mindre strøm. Økt elbillading er inkludert i rapportene. Jeg har gleden av å ha Stoknes som foreleser på mine bærekraftsstudier og har selv montert smarte digitale løsninger på boliger. Kan dokumentere betydelig effekt av tiltakene som er utført.

Hva trenger Øst-Finnmark?

Statnett skriver i sin søknad at de anslår maks forbruksøkning på 100 MW i Øst-Finnmark fra dagens 125–140 MW. Bygging av 132 KV linje er mye billigere for oss som betaler den via nettleien og vi slipper et stort naturinngrep. Strømforsyningen er godt ivaretatt da den vil gi kapasitet på 400–450 MW, mye mer enn Statnett sier vi trenger. Med 450 MW tåler vi nesten tre ganger mer strømbruk i Øst-Finnmark enn vi har i dag. Vi trenger ikke en dyr 420 KV linje betalt av forbrukerne.

Vi skal fortsatt kunne støvsuge hjemmene våre og det hyggelige er at de som kjøper støvsuger i dag får en som er mer energieffektiv enn de som ble produsert for mange år tilbake. Smarte hjem er en del av morgendagen og nye boliger vil bruke betydelig mindre energi. Derfor er min anbefaling at lokalpolitikere vrir fokuset over bedre løsninger på enøksubsidiering av gamle boliger framfor å bidra til høyere nettleie for innbyggerne.

Uten 420 KV linje så er det ikke plass til storstilt vindkraftutbygging i Øst-Finnmark, men politikerne har ikke sagt ja til en slik utbygging. Hva skal vi da med en overdimensjonert linje?

Overskudd av strøm

Norge produserte i 2020 154 TWH strøm. NVE beregner i sin analyse at vi kan bruke 159 TWH i 2040, en økning på ca. 20 TWH. NVE har beregnet at service på vannkraftanleggene vil kunne gi 8 TWH mer effekt. NTNU professor i energi Leif Lia anslår økt effekt for vannkraft på 15 TWH. Vet ikke hvem av NTNU og NVE som er mest presis. Solkraft forventes å kunne levere 7 TWH i 2040. Vi vil kunne produsere minimum 170 TWH i 2040 (uten mer vindkraftbygging). NVE sier at vi trenger 159 TWH og dersom Stoknes sine anslag stemmer så trenger vi en del mindre enn 150 TWH. Dersom vi gjør det dumme grepet med å elektrifisere sokkelen og bruke 12 TWH på det så har vi fortsatt solid overskudd av elektrisitet i Norge.

420 KV linje fra Skaidi til Varangerbotn vil knuse hele kjøkkeninnredningen vår – hvem vil vel det?