Ordfører til ungdommen: – Takk for alt dere har ofret

Kommuneledelsen i Hammerfest inviterte elevrådsledere til en pressekonferanse rettet spesielt mot aldersgruppen 13 til 19 år, for å gi dem noen svar om smitteverntiltak ved skolene.