Ordfører om fersk rapport: – Bekrefter min mistanke, dette er ikke bra

I revisjonsrapporten utført av Luftambulansetjenesten HF på Babcock sin base i Kirkenes, ble det funnet 18 avvik. Dette bekymrer ordføreren.