Først må vi nevne at vi samer hadde 3 deltakere i debatten som gjorde oss trygg med sine ord, og spesielt oss reindriftssamer. To av disse er Avjovari Flyttsamelistes samarbeidspartnere på Sametinget. Samarbeidspartnere som vi har et veldig godt samarbeid med om blant annet samenes tradisjoner og rettigheter. Det være seg reindrift, jordbruk, utmarksbruk, utmarksnæring, fiske både på land og vann osv. Disse tre var der for oss, og forsvarte våre rettigheter.

Dessverre var det også deltakere der som overhodet ikke skulle vært satt i en debatt med et slikt tema. De skulle hatt en debatt for seg selv med tema om hvordan på best mulig måte skremme samisk ungdom fra å tru på sine rettigheter og en fremtid i Sápmi! Det er spesielt to personer som virkelig skremte oss med utsagnene sine.

For det første ordfører i Porsanger. Ordfører i en kommune hvor det er reindrift hele året av reineiere fra Porsanger, samt en kommune hvor de fleste fra reindrifta i Karasjok flytter om sommeren, i tillegg til distrikter fra Kautokeino også.

Ordfører i en samisk forvaltningsområde som har mange innbyggere som bruker naturen både til næring, høsting og rekreasjonsturer. Tenkt å stille på et slikt program å dømme disse folkegruppenes rettigheter til bunns med det store ønsket sitt om vindturbiner og andre inngrep til sin egen kommune! Det kan ikke være mulig at denne ordføreren ikke har kjennskap til at samiske næringsutøvere og utmarksutøvere, og spesielt reindriften opplever et sterkt press av inngrep og tap av arealer på altfor mange hold!

Det er hårreisende og jeg forstår utmerket godt alle de som nu ønsker å boikotte handelsstanden i Porsanger. Dette igjen går utover handelsnæringen takket være ordfører.

De andre hårreisende uttalelsene kom fra sametingsrepresentanten for Nordkalottfolket! Med stor overbevisning sa hun at de må ha noe å leve av i her i nord, og at de ønsker kraftverk og togbaner helt til Finnmark.

Liksom at kraftverk og togbane er de som skal redde henne og de hun mener må ha noe å leve av. Vi synes det var så ille at vi er usikker på om hun egentlig visste hva hun sa og hvem disse ordene skadet mest. En sametingsrepresentant som alltid snakker om rettigheten til utmarksbruk for alle samer. Hvor ble disse tankene hennes av i det øyeblikket på debatten? Eller er det slik at hun egentlig ønsker raserte utmarksområder?

Er det slike representanter noen i Sapmi ønsker å støtte?