Ordfører i strid med eget bygdelag om tursti: – Uheldig for hele bygda

Av

Frank M. Ingilæ, best kjent som ordfører i Tana, er i full strid med sitt eget bygdelag.