Optimisme i Finnmark

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) besøkte i høst Bjørnar Bull og Alta-bedrifte Arges.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) besøkte i høst Bjørnar Bull og Alta-bedrifte Arges. Foto:

Av

Regjeringen satser tungt på vekst og utvikling i Finnmark og Nord-Norge. Det kommer godt til syne både i budsjettprioriteringene, og i Regjeringens prioriteringer for øvrig, mener distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, (H).

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I det siste har jeg reist mye i Finnmark. Jeg har besøkt 11 av 18 kommuner i det gamle fylket på den knappe tiden det har vært mulig å reise. Bare i Hammerfest møtte jeg denne uken over 70 personer fra nærings- og samfunnsliv. Den optimismen og fremtidstroen jeg opplever fra Kirkenes i øst til Loppa i vest viser at Finnmark er klar for å benytte de unike mulighetene de besitter.

Fra enkelte partier og skribenter får man inntrykk av at rullegardinen er trukket ned i Finnmark og Nord-Norge. Mens mange av disse kommer i skade for å se stagnasjon, ser jeg livskraft og vekst.

Norge går igjennom den største krisen i nyere tid, men Nord-Norge går mot strømmen. Utviklingsbildet er stabilt, og landsdelen har lavere ledighet enn landet totalt. Nytenkende ideer og initiativ strømmer på.

Det er optimisme og høy grad av vilje til å utnytte alle mulighetene som Nord-Norge har by på. Som i Båtsfjord, der de kaller seg «fiskerihovedstaden» og jobber for at fisken skal skape helårs arbeidsplasser.

På Sørøya der reiselivet ble hardt rammet av pandemien har de kastet seg rundt og utviklet nye reiselivsprodukter for et nytt marked. Fremfor pessimisme og avmakt, lot de optimisme og initiativ sørge for at sommerens besøk fra norske turister ble bedre enn noensinne.

LES OGSÅ: Tobias (16) føler seg oversett av statsråd: – Jeg begynte jo å tvile litt på hva jeg driver med

Felles for de stedene jeg har besøkt, er at tilgang på arbeidskraft er helt sentralt for videre vekst og utvikling. Ressursene ligger der, men det er hard kamp om å få tak i de rette folkene. Kompetanse er nøkkelen. Derfor ønsker regjeringen mer desentralisert utdanning. Og økte mulighet for etterutdanning og kompetansepåfyll gjennom hele livet.

Samferdsel, forutsigbare rammevilkår og tilgang på kapital er det bedriftene ber meg om å fortsatt jobbe for. Jeg er glad for at vi har økt samferdselsbudsjettet med 80 % siden vi tok over etter Ap og Sp satt i regjering. Et lavt skatte- og avgiftsnivå er viktig for å skape nye jobber.

LES OGSÅ: Folket rømmer fra Finnmark. Her er fallet størst: – Dette her var virkelig store tall

Folk er avhengig av å ha en jobb for å bo i Distrikts-Norge. For regjeringen er det avgjørende å legge til rette for at nye arbeidsplasser skapes. Derfor gjør vi det som virker for å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet.

Men vi kommer også med konkrete tiltak innrettet spesielt for Finnmark, slik som:

  • Igangsetting av prosjekt «Ren havn» i Hammerfest. Prosjektet vil utløse investeringer og en byutvikling til om lag halv milliard kroner.
  • 130 millioner til forsterket ekom i Finnmark. Slik gjør man nettene og mobildekningen i fylket mer robust, og mer stabilt.
  • En ny værradar i Finnmark, for å bidra til bedre værdata i fylket, som igjen fører til sikrere transport- og næringsaktivitet i Finnmark.
  • Opprettelse av en ny lokasjon for redningsskøyta i Vardø, som sikrer fiskere og andre som ferdes i havområdene utenfor Finnmark.
  • 264 millioner kroner til utbygging av bredbånd i distriktene, noe som er en historisk høy ordinær bevilgning. Penger til arbeidet med å realisere forprosjektet for ny videregående skole og Beaivváš teater i Kautokeino.

Nordområdene er Regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområdemeldingen som lanseres senere i høst, vil vi legge føringer for regjeringens arbeid for nordområdene i årene fremover.

LES OGSÅ: Satser tungt på samisk reiseliv: – Ser dollar i nordlyset

Like etter Nordområdemeldingen skal regjeringen legge frem forslag til Nasjonal Transportplan for de neste årene. Disse dokumentene blir viktig for en fortsatt positiv utvikling i Finnmark og Nord-Norge.

Regjeringen leverer i Finnmark og Nord-Norge, men det gjør også folk og næringsliv i regionen. Finnmarkingenes pågangsmot og skapertrang, kombinert med Regjeringens tunge satsing i regionen, legger et godt grunnlag for å skape flere arbeidsplasser og sikre bosetning.

LES OGSÅ: Ministeren dropper den gamle fylkeshovedstaden atter en gang: – Utrolig merkelig

For at Norge skal komme ut av koronakrisen, så må vi skape mer og inkludere flere. Politiske motstandere er raske med å svartmale. Men vi kan ikke bygge livskraftige lokalsamfunn basert på misnøye og tom retorikk.

Her må man handle, og hente det beste ut av de fantastiske menneskene jeg har møtt på mine reiser i Finnmark og Distrikts-Norge for øvrig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken