Det er likevel viktig at folk fortsetter å følge rådene, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til VG.

– Vi har ikke mannskaper til det. Vi har ikke hjemler til det. Og vi ønsker heller ikke disse hjemlene. Vi vil ikke være et slikt politi som går inn med makt for å få folk til å følge myndighetenes råd, sier hun til avisen.

Bjørnland sier hun håper politiet kan bidra til at det blir en trygg og hyggelig 17. mai-feiring.

– Vi kommer til å prioritere tilstedeværelse, der vi har opplysninger, om at det kommer til å samles folk, sier hun.

Politidirektøren peker på at det først og fremst arrangøren som har ansvar for at folk overholder de overordnende føringene fra helsemyndighetene.