Oppretter små oppdrag for å holde hjulene i gang i landets bedrifter: Slik fordeles ferske korona-millioner i Nord-Norge

UTBEDRINGER: Tuneller på E69 og RV94 skal utbedres. Her er Skjåholmentunnelen avbildet ved en tidligere anledning.

UTBEDRINGER: Tuneller på E69 og RV94 skal utbedres. Her er Skjåholmentunnelen avbildet ved en tidligere anledning. Foto:

Nå skal det deles ut mange oppdrag til små og mellomstore bedrifter.

DEL

132 millioner kroner skal brukes til en rekke strakstiltak i Nordland, Troms og Finnmark.

– Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Tore Lysberg – som er sjef for Drift og vedlikehold nord i Statens vegvesen i en pressemelding.

Slik brukes pengene

Det er gjennom «Krisepakke 3», som Stortinget vedtok tirsdag, at det nasjonalt er tildelt 600 millioner kroner ekstra til veiformål. I Nord-Norge skal korona-pengene brukes slik:

• 23 millioner til utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet

• Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet

• Tunnelutbedring E10 Lofoten

• Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i Finnmark

• Plastring ved E10 Hamnøy

• Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden

• Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana

• Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet

• Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene

• Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksvegnettet

• Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.

Oppdrag til hele landet

Ifølge pressemeldingen til vegvesenet skal pengene komme hele landet til gode.

– I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Av de millionene som skal fordeles, vil halvparten gå til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler, heter det i pressemeldingen.

Artikkeltags