Opposisjonen mener kontrollutvalget er ulovlig valgt, Ap-Helga blånekter

Har Tana et lovlig valgt kontrollutvalg? Dette var den store stridssaken under konstitueringen. Nå blir det opp til Fylkesmannen å avgjøre.