Opplæringssjefen løy om varslingssak

Ifølge et varsel skal Anne Cathrine Larssen ha grepet inn da en avdelingsleder ikke fikk gjennomføre utdanning som planlagt grunnet stram økonomi i fylkeskommunen. På direkte spørsmål om saken, valgte opplæringssjef Margunn Blix å fortelle usannheter.