Norske myndigheter har midlertidig opphevet visumavtalen med Russland, fra i dag torsdag 22. september, opplyser UDI på sine hjemmesider.

Dermed gjelder visumforordningens vanlige regler om dokumentasjon, flerreisevisum, gebyr og saksbehandlingstid for borgere av Russland. Ingen av lettelsene i visumfasiliteringsavtalen skal anvendes fra i dag, skriver VG.

Norge følger dermed EU, som tidligere i september suspenderte sin visumavtale med Russland. Det betyr betydelig høyere visum-gebyr, lengre saksbehandlingstid og grundigere dokumentasjon for at EU-landene skal utstede visum til russiske borgere.