Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker vi nye virksomheter og nye aktører i Sør-Varanger?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange har registrert at det er stor interesse for å starte opp landbasert oppdrett i Sør-Varanger. Initiativtakerne ønsker å etablere seg hos oss av flere årsaker. Diskusjonen som oppstod etter at planene ble kjent er ikke fornøyelig lesing. Det gir grobunn for tanker rundt hvordan vi ønsker å håndtere framtidens utfordringer

Nærheten til Russland er særdeles viktig for etablering av pionérarbeid for landbasert oppdrett, og gir kommunen et konkurransefortrinn. Hvordan tar vi imot mulighetene til etablerere med nye virksomheter og nye arbeidsplasser? Heier vi fram nye aktører eller møtes de med skepsis? Selvfølgelig vil ingen være tjent med lokal naivitet eller manglende kunnskap om virksomhetens innhold og driftsplaner, men det er mulig å møte disse med positiv nysgjerrighet. Vi skal ta vare på og bidra til å styrke kommunens etablerte næringsliv. Dette bør ikke være et hinder for å ønske nye næringslivsaktører velkommen, som et supplement til og kanskje også viktige samarbeidspartnere for dagens lokal aktører. Vi må alle bidra til at det etableres nye private arbeidsplasser, ny dynamikk og ytterligere vekst. Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker å bidra til en slik utvikling – flere seriøse arbeidsgivere med en god arbeidslivs- og personalpolitikk.

Som leder av Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 9 Nord har jeg fått tilgang til planene om etablering av landbasert fiskeoppdrett i Sør-Varanger. Vi oppfatter planene som omfattende, ambisiøse og krevende samtidig som de synes å være helhetlige og gjennomtenkte. Vi forstår at prosjektet på langt nær er fullfinansiert, men det eksisterer et nettverk av investorer som ønsker å ta del i prosjektet. Denne framgangsmåten er vanlig – like fullt kritiseres det av lokale aktører. Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 9 Nord oppfatter at Arctic Ocean ber om en intensjonsavtale for å binde opp et areal i ett/1 år og gå videre dersom prosjektet viser seg å være så positivt som aktørene forventer. En slik avtale belaster i liten grad selskapets eiendeler samtidig som det gir mulighet til å arbeide videre.

Vi oppfatter det som bekymringsfullt når eieren av Kila, Felix Tschudi, nå ser kommunestyrevedtaket for området som en begrensning for å inngå nye avtaler. Tschudi har eid området siden 2006. Nå ankommer en aktør som ønsker å ta i bruk over halvparten av et uutbygget areal, men dette har Tschudi vansker med å imøtekomme. Det framstår da noe merkelig at verken Sør-Varanger kommune eller Tschudi ønsker en stor aktør velkommen på banen for å få fortgang på en tretten år lang(dryg) prosess med regulering og utviklingsarbeid.

Det er lett å forstå av Arctic Ocean ønsker å etablere virksomheten opp mot eksisterende infrastruktur, herunder havn og kort vei til flyplass. Det vi fra vår side ikke forstår er: Hvorfor går ikke Tschudi umiddelbart i dialog med kommunen? Vi kan bare tenke oss hvor mange ordførere, rådmenn og private aktører som har tilbudt tjenester og areal til Arctic Ocean, tiden er uten tvil knapp. Både kommunen og Tschudi har et ansvar med å bidra til at nye aktører etablerer virksomhet. Vi foreslår følgende: Tschudi inngår en intensjonsavtale med Arctic Ocean. Deretter skriver Tschudi en intensjonsavtale med kommunen. Dersom den ene avtalen løser ut den andre er spillet i gang. Signalene som er sendt ut tyder på at det er det motsatte som skjer – hele situasjonen er fastlåst.

Dersom uttalelsene til Felix Tschudi stemmer har Sør-Varangersamfunnet låst seg til velviljen til en privat aktør. Dersom han velger å tolke kommunestyrets vedtak dit hen at det begrenser hans selskapers mulighet til å handle med andre private aktører, vil det skade kommunen. Havne- og industriutvikling i Sør-Varanger skal ikke handle om hva en enkelt aktør tenker. Alle i Sør-Varanger ønsker jernbane og en stor, solid havn som vil gi mange faste, fulle, helårige arbeidsplasser og en solid inntekt til kommunen. Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker å bygge samfunn og å sikre vekst og arbeidsplasser. Det gjør vi ved å sikre etablerte foretak og ved å ønske nye velkommen. Vi forventer en rask løsning på denne utfordringen.

Kommentarer til denne saken