Gå til sidens hovedinnhold

Onkel Politi har blitt en fjern slektning

Politireformen som optimistisk ble kalt nærpolitireformen, har ført til det stikk motsatte enn navnet tilsa.

Finnmarksdebatten

Tall fra SSB og Brønnøysundregistrene viser at fra 2016 til i dag har det vært en kraftig sentralisering internt i Finnmark. 12 av 17 politistasjoner og lensmannskontor i Finnmark har i dag færre ansatte enn da politireformen starta. (Berlevåg -3, Båtsfjord -2, Gamvik -2, Hammerfest-12, Hasvik -3, Karasjok -5, Lebesby -2, Loppa sin eneste, Måsøy -2, Nordkapp-3, Tana -4, Vardø -7) Den totale økningen vises i hovedsak i forbindelse med Kirkenes og grenseovergangen på Storskog.

Vår «onkel politi» er blitt en fjern slektning, som i beste fall sitter på et kontor langt borte, vi sees ikke så ofte lengre.

Trygghet er en grunnleggende faktor for å ville bo i en kommune, og reformene som har vært gjennomført de siste årene har en ting til felles; de gjør alle det litt vanskeligere å bo i de mindre kommunene.

Senterpartiet vil at alle, uansett bosted, skal være trygge på at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi. Vi vil arbeide for å beholde en desentralisert politistruktur for å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap hos politiet.

Det lokale politiet må ha god kompetanse om sitt lokalsamfunn og kunne jobbe forebyggende i samarbeid med andre organer. Det viktigste politiarbeidet er å sørge for at kriminalitet ikke skjer. For å styrke politiets forebyggende arbeid, er vi avhengig av lokale politifolk nær folk.

Politiet i Finnmark nådde ikke responstidkravene i 2020 og brukte i fjor lengre tid på akutte oppdrag både til små og store steder sammenliknet med 2016.

Senterpartiet vil sikre at kravene til responstid skal oppfylles i hele landet. Vi kan ikke ha det slik som nå, der både brannmannskap og ambulanse står på gårdsplassen og venter på politiet når en krise inntreffer. Det skal heller ikke være sånn at naboen må gripe inn om man melder inn vold eller innbrudd.

Finnmark er langstrakt og værhardt, med krevende fjelloverganger. En styrket politihelikopter-beredskap vil være en trygghet for å få hjelpen dit den trengs og i tide, det mener Senterpartiet er nødvendig.

Politireformen har ikke vært en suksess i forhold til det folket i Finnmark og Senterpartiet forventer av en forsvarlig beredskap i hele landet. Nå må det gjøres grep for å rette opp i dette.

Kommentarer til denne saken