Omsetningen er mer enn halvert. Nå tyr de til innsamling for å redde bedriften

Omsetningen på Sentrum Klær i Lakselv ble over halvert i mars måned. Samtidig strømmet varer til vår- og sommersesong inn i butikken, og sammen med dem, også regninger fra leverandører.