Omlegging rammer Finnmark: Victor (57) er første offer

Frivilligsentralene i Finnmark er i faresonen med bakgrunn i mye mindre statsstøtte. Den første er allerede vedtatt nedlagt.