Sør-Varanger Høyre har et mål om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten tilfredsstillende lese-, skrive og regneferdigheter. Vi skal arbeide for at barn og unge skal få utvikle seg i et oppvekstmiljø preget av inkludering, mangfold og nulltoleranse for mobbing.

Barn skal glede seg til å gå på skolen.

Skolen må være en arena for mestring og ikke for nederlag. Barn som opplever nederlag på nederlag gir ofte opp ved at de prøver å unngå det som er vanskelig. Slik skal vi ikke ha det!

Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at ingen blir hengende etter. Høyre vil arbeide for en Sør-Varangerskole med tidligst mulig tilrettelagt opplæring for elever med utfordringer.

Skal vi få en Sør-Varangerskole med tidlig innsats, hvor elevene lærer og opplever mestring, mener Høyre at omfattende lærerkutt i sentrumsskolene er feil medisin. Mange år med generelle skolekutt og reduksjon i antall lærere, gjør at vi nå har passert grensen for hva vi mener er skolefaglig forsvarlig.

Høyre registrerer at allerede gjennomførte lærerkutt på vår største skole vekker stor bekymring hos både elever og foreldre. Læreroppsigelser er ikke Høyres løsning for en bedre Sør-Varangerskole.

Kommunestyrets vedtak om kutt i skole og kultur på 25 mill., må derfor innbefatte endring i skolestrukturen.