Gå til sidens hovedinnhold

Om én uke avgjøres skjebnen til hurtigbåt mellom Vadsø og Kirkenes

Artikkelen er over 2 år gammel

Hvis politikerne sier ja neste uke, blir livet lettere for pendlere og andre med behov for å raskt krysse Varangerfjorden.

«Varangerekspressen» kan få nytt liv.

I første omgang snakkes det om to års prøvedrift for hurtigbåtsambandet Vadsø – Bugøynes – Kirkenes. Saken skal endelig behandles i fylkestinget 13. mars, men selv om politikerne i Finnmark fylkeskommune (FFK) sier ja kan prosjektet være avhengig av penger utenfra.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel behandlet saken onsdag. Utvalget oppfordrer fylkestinget til å jobbe videre med saken, og få administrasjonen til å utrede to års prøvedrift for sambandet.

Båten skal drives av hydrogen, og ruten er tenkt startet opp i 2023. I utredningen må det stå hvilke støtteordninger FFK kan søke på.

Stort fortrinn

Sjefen for administrasjonen til FFK, fylkesrådmann Øystein Ruud, er også positiv.

– De globale klimautfordringene er formidable og vil kreve at vi gjør samfunnsmessige endringer som blant annet nedgang i CO2-utslipp fra transport. FFK sin målsetting er å bruke alternative energibærere for all kollektivtransport innen 2026. Finnmark har landets beste forekomster av vindkraft, og dette gir oss et stort fortrinn for lønnsom produksjon og bruk av grønn hydrogen, skriver Ruud i saksfremlegget til politikerne som behandler saken i neste ukes fylkesting.

Fremlegget har tre hovedpunkter:

  • Fylkestinget er positive til videreføring av forprosjektet «Hydrogendrevet hurtigbåt i Varanger». En hydrogendrevet hurtigbåt i Finnmark kan gi positive samfunnsgevinster, både for klima, sted- og næringsutvikling i regionen.
  • Fylkestinget er positive til å søke prosjektmidler gjennom EU-programmet «Horizon 2020».
  • Fylkestinget ber fylkesrådmannen utrede oppstart av inntil to års prøvedrift for et hurtigbåtsamband mellom Vadsø – Bugøynes – Kirkenes med en hydrogendrevet hurtigbåt. Tentativ oppstart er 2023. I utredninga må det framkomme hvilke støtteordninger fylkeskommunen er berettiget til å søke til formålet.

Hydrogen-pilot

Finnmark fylkeskommune ønsker å prøve ut hydrogen som drivstoff, og har derfor etablert forprosjektet «Hydrogendrevet hurtigbåt i Varanger», og søkt EU-programmet «Horizon 2020» om prosjektstøtte.

En etablering av hydrogendrevet hurtigbåt i Varanger vil være en pilot for hydrogendrift på flere hurtigbåtsamband og eventuelt annen transport.

Varanger Kraft starter i Berlevåg kommune en testproduksjon av hydrogen høsten 2019. Målet for Varanger Krafthydrogen er å bli Norges største produsent av CO2 fri (grønn) hydrogenproduksjon innen utgangen av 2019. Hydrogensatsinga kan gi grobunn for utvikling av annen bærekraftig næring i Finnmark.

Det skriver FFK i en pressemelding.

LES OGSÅ: Vekker oppsikt med nytt selskap som kun skal jobbe med hydrogen: – Vil være svært betydningsfullt for utbyggingen av kraftlinja

Tok seg ikke råd

I 2013 ble det i fylkestinget lagt fram forslag for flere nye hurtigbåtruter. En av disse var en rute som skulle gå mellom Vardø, Vadsø, via Bugøynes og til Kirkenes. Den gangen valgte man å prioritere strekninger som manglet andre transportalternativ.

Daværende fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap), har tidligere begrunnet dette med stram økonomi.

– Det er et godt initiativ når man ønsker å knytte arbeidsmarkedene i Vardø, Vadsø og Kirkenes i hop, så jeg forstår den. Men når vi ser på hurtigbåter i dette området, så er det rimelig kostbart, og det er harde prioriteringer. Både i Kirkenes, Vardø og Vadsø har du jo flyplass og Hurtigruta i tillegg til godt utbygde veier, uttalte Sjåstad tidligere til iFinnmark.

LES OGSÅ: I 2013 ble forslaget prioritert bort på fylket – nå henter Ottar det fram igjen

 

Kommentarer til denne saken