Gå til sidens hovedinnhold

Om Hasvik-anlegget og noens betenkeligheter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innledningsvis må sies at eierne av Hasvik Maritime Senter AS har en god dialog i de prosesser som foregår i selskapet. Dialogen foregår mellom Sørøya Sjømat AS og Nergårds konsernledelse. Nergård har ønsket å bruke litt tid på sine vurderinger, og det har vi i respekt for prosessen vært villige til å gi dem.

Styret i Hasvik Maritime Senter AS har erkjent at kvaliteten på selskapets kai ikke er god. Alle parter er enig i at noe må gjøres, og det vil bli gjort. Vedtektene i selskapet sier også noe om at ledervervet i styret skal veksles mellom eierne hvert år, noe som har vært praktisert i alle år fra stiftelsen i 2003.

Til Reidar Nilsens debattinnlegg i iFinnmark 5. november er å si at dette inneholder mange faktafeil, som jeg vanskelig kan la passere ukorrigert. Til tider er jo Reidar også kjent for sine «velplasserte og spissformulerte» kommentarer, synsinger og «skudd fra hofta», noe som jo kommer frem i innlegget. Skal en fremstå som «historieforteller» må en i det miste faktasjekke sine uttalelser!

LES OGSÅ: «Jeg må innrømme at det satt litt langt inne å skrive dette, men etter null respons i arbeiderpartiet følte jeg at noe måtte gjøres»

Feilene i innlegget korrigeres nedenfor:

Faktafeil 1:

Det ble aldri innvilget tilskudd til kjøp av anlegget i 2004. Kjøpet ble finansiert med lån fra Innovasjon Norge og lån fra alle eierne.

Faktafeil 2:

Det var ikke samme eiere i Hasvik Maritime Senter AS (HMS) og Sørøya Sjømat AS (SSAS). Hasvik Maritime Senter AS ble stiftet av Breivikbotn Fiskeindustri AS, 50%(senere Nergård Sørøya AS), Aafjord Seafood AS 25 % og Sørøya Sjømat AS 25 % den 16.10.2003.

Faktafeil 3:

Det var aldri sendt ut noe «Ferrari»- budskap lokalt i Hasvik. Dette i seg selv er en god dokumentasjon på Reidars sleivete og usaklige kommentarer.

Faktafeil 4:

Relativt kort tid er for Sørøya Sjømat AS i denne sammenheng 4 år med produktutvikling, planlegging, testing og iverksettelse. Denne framtidsrettede sous-vide- produksjon var ene og alene årsaken til at eier kabalen ble som den ble, og at Nergård- konsernet kunne gjøre nytte av anlegget til sine prosesser.

Faktafeil 5:

Reidar forsøker å sette «apekatta» på skuldrene til 3 eiere i Sørøya Sjømat AS. Han «skyter fra hofta», men på grunn av kraftig rekyl havner han i stedet på ei fjellhylle i Sørfjorden! I dag er det 2 eiere i Hasvik Maritime Senter AS; Nergård Sørøya AS 50 % og Sørøya Sjømat AS 50 %. Slik har det vært siden januar 2006. Nergård- konsernet har vært leietaker i anlegget fra dag 1.

Faktafeil 6:

Det er aldri betalt ut noe forsikringsoppgjør for skade på kaia, av den enkle grunn at skaden ikke ble meldt fra om av leietaker inn til styret i HMS eller til forsikringsselskapet. Da styret ble orientert om skaden, var det for sent. Her ror Reidar langs fjæra, en plass mellom Meltefjord og Stavanger!

Faktafeil 7:

Om Nergård- konsernet ønsker å kjøpe anlegget er en sak som drøftes mellom eierne. Etter SSAS sin produksjonsstopp i 2008, leide Nergård hele anlegget. Fra da av og frem til i dag har SSAS ved mange henvendelser ytret ønske om å trekke seg ut som deleier av Hasvik Maritime Senter AS. Responsen på det har for det meste vært fraværende fra Nergård sin side, på tross av at det hadde vært «god butikk» å være eneeier av anlegget. De har uforståelig nok foretrukket en mye dyrere tilværelse som leietaker.

Faktafeil 8:

Kjøp/salg av SSAS 50 % eierpost i HMS foregår ikke i HMS- styret, der Hasvik kommune er representert. Dialogen skjer mellom de 2 eierne. Hasvik kommune eier 17 % av SSAS. Av dette kan en lese at Hasvik kommune ikke er inne på eiersiden i HMS.

Faktafeil 9:

Politisk kan man ikke styre utviklingen av private aksjeselskaper. Greit nok sitter Hasvik kommune representert i begge selskapers styrer, men i dette tilfellet kun med en eierpost i SSAS.

Det er positivt dersom Nergård- konsernet har planer for Hasvik- anlegget. Konsernet er Nord-Norges nest største helintegrerte fiskerikonsern. Konsernet omsetter for flere milliarder kroner i sjømat produkter.

Les også

Full stopp på denne kaia: – Vi var ikke forberedt på at den var i en så dårlig forfatning

Reidar gir inntrykk av å ha litt peiling på tall, særlig å være «besserwisser» på andres tall. For ikke lenge siden var han frampå å skulle ha Hasvik kommune til å kjøpe fylkeskommunes flytekai for 2 mill. kr. Nå priser han jo også et industriområde på 10000 m² og et industrilokale på 4300 m2 m/tilhørende fiskehjeller til +- 2(4) mill kr. Enhver kan forsøke å reflektere litt over dette, og så legge til at et milliardkonsern er involvert!

Ingressen på Reidars innlegg sier også noe om at han har fått 0 respons fra Hasvik Arbeiderparti. Det stemmer ikke helt, noe han selv også vet. Han var nemlig til stede på årsmøtet som behandlet hans innspill. Vedtaket ble, sitat:

«Denne saken kan ikke årsmøte behandles slik den er innsendt. Dette ut fra at mye av innholdet går på selskapsrettslige forhold som ikke kan politisk behandles. Politikken i saken som omhandler det å ha fiskebedrift på Hasvik vil følges opp av styret.»
Enstemmig vedtatt, inkludert Reidars stemme!

6. november 2020 var det en slags «fiskerikonferanse», tilrettelagt av stortingspolitiker Geir A. Iversen og medvirkende bfl Reidar J. Nilsen. «Konferansen» ble avholdt i lokalene til Hasvik Fiskeriservice AS. Etter spørsmål fra stortingspolitikeren om hva skjer i Hasvik, så prøver Reidar seg i kjent stil med å være allviter og å fremføre en slags dommedagsprofeti. At eierne av HMS nå også blir kalt for husokkupanter sier sitt om Reidars livlige fantasi og hvilken «slompskjøttar» han egentlig er. Stortingspolitikeren er for øvrig ved flere ganger godt orientert om saken. Det samme kan også «besserwisseren» Reidar bli. Men det ligger nok litt langt inne, da Reidar kanskje savner oppmerksomheten fra tidligere tider.

Les også

Fiskere her fortviler etter at kaia ble stengt: – Vi er avhengig av kaia til den daglige driften

Som en vet så har Reidar bl.a. rodd mye langs fjæra mellom Meltefjord og Stavanger. Hans egne disposisjoner hva angår salg av kvote og fartøy hadde nok stort fokus på å få bunnlinja optimal. Hvor var samfunnsansvaret da, for den ellers så samfunnsengasjerte rederen! Imidlertid skal Reidar ha kred for sin kreativitet i mange sammenhenger, noen ganger kanskje i overkant kreativ.

Avslutningsvis kan det legges til at en aksjeemisjon ble gjennomført i SSAS den 3. juni 2005, bl.a. rettet mot Hasvik kommune, som da kom inn på eiersiden. De fleste av oss vet jo at Geir A. Iversen var ordfører i Hasvik kommune på den tiden.

Denne saken er ikke komplisert. Nergårds eventuelle planer med Hasvik- anlegget må selvsagt gjennomføres av Nergård- konsernet, som jo er den drifts aktive part i den saken. Dette ønsker ikke Sørøya Sjømat AS som passiv part å være med på. Derfor må Nergård gjøre et valg. I motsatt fall må Nergård være klar i talen og eventuelt slippe andre til. Med bakgrunn i kvoteøkninger som er vedtatt for 2021, så er det kanskje også en mulig strategi for Nergård å ikke foreta valg som kan slippe andre aktører til.

Det foreligger imidlertid planer for reparasjon av kaia. Disse investeringer er betydelige. Jeg ser ikke noen grunn til at dette skal utsettes lengre og forventer at styret i HMS snarlig møtes for å planlegge videre fremdrift. Det burde helt klart ha interesse for den drifts aktive delen av styret.

Kommentarer til denne saken