De tre Sametingene har, sammen med Samerådet, inngått et samarbeid med selveste Disney. Samarbeidet gjelder Disneys megasatsing Jikŋon 2 (Frost 2) som er inspirert samer og samisk kultur. Som en del av avtalen har det samiske miljøet fått være med på å påvirke og kvalitetssikre fremstillingen av samisk kultur, og vi har fått en samisk versjon av filmen med premiere samtidig som den norske.

Tenk! Millioner av barn og unge, med millioner av foreldre og besteforeldre og onkler og tanter over hele verden vil nå bli introdusert til samer og samisk kultur med vårt arktiske landskap som setting. Dette er vel historisk både i samisk og nordnorsk sammenheng, og vi kan jo bare forestille oss hvilken effekt dette kan ha for samisk kultur og for reiseliv i regionen.

Man skulle tro at dette var en gladsak som alle i regionen ville kunne sette pris på. Likevel velger altså iFinnmark, når de omtaler den historiske premieren til filmen, å vinkle saken med overskriften «Reiste til Hollywood for Frost 2-premiere på Sametingets regning». Saken er bak betalingsmur, noe som gjør at en leser uten abonnement ikke vil få mer nyansert informasjon enn at samer reiser på offentlige midler til Hollywood.

Hvorfor velger iFinnmark å konstruere en negativ vinkling på det som er bredt ansett som en samisk gladsak? Det skulle da bare mangle at sametingspresidenten var til stede på denne historiske seansen, og selvfølgelig betaler Sametinget regningen når presidenten er ute og representerer oss.

Er det sånn at man ikke kan skrive positive saker om samer og samisk kultur? Må det alltid være negative vinklinger, selv på saker som da utvilsomt er positive? Er det sånn at positive saker om samisk kultur ikke har nyhetsverdi i seg selv, men blir interessante hvis de blir negativt vinklet? Jeg spør fordi jeg undrer, og fordi det iblant føles sånn.

Heldigvis har iFinnmark oppegående lesere som arresterer denne vinklingen på deres Facebook-side. Alle anbefales å gå inn og lese det som må være et av årets mest oppmuntrende og joviale kommentarfelter. Her blir iFinnmarks click-bait avslørt for det det er, og det gir meg håp om at vi en dag kan komme dit hvor det samiske på alvor er likestilt med det norske i hvordan redaksjoner velger å vinkle saker.

Det tar kanskje noen år før vi er der, men i mellomtiden skal vi alle få kose oss med en internasjonal storsatsing som er inspirert av samer og samisk kultur. Det tror jeg blir en fin opplevelse som kan gi mange en følelse av stolthet. Og den samiske stoltheten, den lar seg ikke knekke av negative vinklinger i nordnorske aviser.

Vi sees på kino 14. desember!