Torsdag ble Hans Isak Olsen, Fastboendes liste, som ventet valgt som ny ordfører i Kautokeino. Han hadde én motkandidat, Anders S. Buljo, Flyttsamelista. Olsen fikk 10 stemmer, og Buljo fikk 9 stemmer.

Hans Isak Olsen var varaordfører fram til 2015. Da var Klemet Erland Hætta, Samefolkets liste, ordfører.

Isak Ole Hætta, Venstre, ble torsdag valgt som ny varaordfører. Også han hadde én motkandidat, Hans Ole Eira, Senterpartiet. Hætta fikk 10 stemmer og Eira 9 stemmer.

Det ble også valgt nytt formannskap: Hans Isak Olsen, Fastboendes liste, Isak Ole Hætta, Venstre, June Brita Hætta, Samefolkets liste, Anders S. Buljo, Flyttsamelista, og Hans Ole Eira, Senterpartiet.

Posisjonen i Kautokeino består nå av Fastboendes liste, Venstre, Høyre og Samefolkets liste.