Snøhvit-oljen droppes

Artikkelen er over 11 år gammel

Det blir ingen oljeproduksjon på Snøhvit. Partnerne i Snøhvit-lisensen har satt sluttstrek for videre utredninger. 50 millioner fat olje blir liggende urørt.

DEL

(Finnmark Dagblad) Bakgrunnen er ifølge en pressemelding fra Statoil manglende lønnsomhet.

Flere forhold gjorde at spørsmålet om utvinning av oljen, som ikke var tatt med i den opprinnelige planen for utbygging og drift (PUD) i 2002, ble tatt opp igjen. Den gang var oljeprisene så lave at utvinningen ikke ville være lønnsom.

– Det var bl.a. utsiktene til stabilt høye priser som gjorde Snøhvit-oljen interessant igjen, men det viser seg altså nå at kostnadene og risikoen ved enn utvinning er før høy, sier informasjonsleder Sverre Kojedal i Statoil-Snøhvit til Finnmark Dagblad.

Et annet uavklart spørsmål har vært tilgang på «erstatningsgass» som kunne injiseres i Snøhvit for å holde trykket i reservoaret når oljeproduksjonen startet.

Ugunstig tidspunkt

Tidsfaktoren har slått ut ugunstig på flere måter når det gjelder dette prosjektet.

– For å få optimalt utbytte fra oljesonen var det nødvendig å komme i gang med produksjonen senest i 2010. Det ville i praksis bety at en måtte ha startet prosessen med å inngå bindende avtaler med leverandører parallelt med avslutningen av studier, og før en PUD ville være klar eller godkjent.

Selv om oljeprisen fortsatt er høy, er markedet på leverandørsiden også svært stramt. I praksis betyr det høyere kostnadsnivå, og siden de formelle sidene ikke er klarlagt ville det også bety en svært høy risiko, sier Kojedal.

Ikke lønnsomt

– De gjennomførte studiene viser at det fortsatt ikke er mulig å utvikle oljesonen på et kommersielt grunnlag, sier Geir Pettersen. Han er direktør for Statoils resultatområde Tromsøflaket, som omfatter Snøhvit.

Gassproduksjonen på Snøhvit skal etter planen starte høsten 2007. Tidsfaktoren for en eventuell oljeutbygging var derfor spesielt krevende. Produksjon fra oljesonen burde startet allerede i 2010, slik at mest mulig olje kunne blitt tatt ut før gasstrykket i feltet ble for lavt.

Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit. Rettighetshavere i feltet er Statoil (33,53 prosent), Petoro (30), Total (18,40), Gaz de France (12), Hess (3,26) og RWE Dea (2,81).

Artikkeltags