Snøhvit må renses mer

Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

SFT foreslår å kjøre kystflåten over på gass og biodrivstoff og med det spare miljøet. Men aller mest effekt gir det å rense CO2 på Snøhvitanlegget.

DEL

(Finnmark Dagblad) I den hemmeligstemplede rapporten fra SFT om mulige tiltak for å ta CO2 reduksjonen i Norge, så har man konkrete tiltak som skal får kystflåten over i et annet spor. Men aller størst effekt i nord vil det være å kunne rense utslippene fra gasskraftverket som er en del av LNG-anlegget på Melkøya.

States forurensningstilsyn(SFT) har gjort en gjennomgang som viser at det er mulig å ta to tredeler av alle klimareduksjoner i Norge. En vesentlig del av dette er i oljeindustrien og tungindustrien. Ett av de store punktene på fastlandet i Norge man kan spare inn mye CO2-utslipp er på den nye Snøhvitanlegget som settes i drift i løpet av høsten.

Mye CO2

Når anlegget settes i drift til høsten er det med en løsning hvor CO2 som kommer opp sammen med gassstrømmen blir ført tilbake i reservoaret den ble hentet ut fra.

– På denne måten er vi i ferd med å bli løsningen og ikke problemet, sier informasjonssjef Sverre Kojedal i Statoil.

Men selv om det skjer, så pøser det nye anlegget ut store mengder både fra gasskraftverket som skaffer strøm og varme til anlegget og gjennom at man har en fakkel for å forbrenne gass.

– Vi har i dag ingen tilgjengelig teknologi for å rense ut CO2 fra gasskraftverket. Men vi betaler for utslippene så dette skulle vi gjerne sluppet, sier Kojedal.

SFT viser i sin rapport til at det burde være teknologisk mulig å redusere utslippene av denne klimagassen med 85 prosent fram mot 2020.

Kostbar flamme

I tillegg til de over 900.000 tonnene med CO2 man slipper ut gra gasskraftverket, har man gassfakkelen som vil lyse over Melkøya. Den slipper ut 200.000 tonn.

Å rense dette utslippet regner SFT som mer vanskelig og ikke like opplagt å få på plass.

– Det er klart vi ser på løsninger her også. Når det kommer til fakkelen så er det både at vi må betale for utslippene og at vi forbruker gass som vi kunne solgt så motiverer oss. Dette er likevel en del av sikkerhetssystemene. Det kan vi ikke kompromisse med, sier Kojedal.

For deler av miljøbevegelsen så blir Snøhvit mer akseptabel hvis man får renset så mye av CO2 utslippene.

– Det er helt klart at med CO2 rensing så blir det mer spiselig, sier Aage Stangeland i Bellona til Nordlys.

Gass og biobrensel

Men også langs kysten er det mye å hente ifølge SFT.

En delvis omlegging til gassdrift på fiskefartøy er ett av tiltakene.

– Dersom halvparten av nye fiskebåter er gassdrevet i årene som kommer, så vil en fjerdedel av flåten være gassdrevet i 2020, heter det i rapporten.

I tillegg så ønsker man gassdrift mer inn å både offshore og kystfrakten. Kystfrakteflåten er i snitt 30 år gamle skip. Her må en stor utskifting til.

I tillegg ønsker SFT at man legger om til drift av biobrensel på fergene langs kysten.

120.000 tonn CO2 kan man redusere utslippet med gjennom å legge om til nye brenselsmetoder.

Artikkeltags