Oljefusjonen positiv for Nord-Norge

Artikkelen er over 11 år gammel

– Dette er bare positivt for utviklingen av offshorevirksomheten i Nord-Norge og for satsingen mot Nordvest-Russland, sier styreleder Arvid Jensen i Petro Arctic om sammenslåingen av oljevirksomheten i Hydro med Statoil.

DEL

(Finnmark Dagblad) Styrene i Hydro og Statoil offentliggjorde i dag tidlig at de er enige om å anbefale fusjon mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil ASA overfor sine aksjonærer og med dette skape verdens klart største operatørselskap i offshoresektoren med en styrket plattform for framtidig vekst.

Jensen tror at en samling av interessene når det gjelder feltutvikling i Nord-Norge vil være positivt, ikke minst for å få på plass en infrastruktur for ilandføring av oljeforekomstene utenfor Finnmark.

Når det gjelder satsingen videre østover tror han det nye selskapets største fordel vil være at dette gir større muligheter for å komme sterkere på banen når det gjelder samarbeidet med Gazprom om utvilingen av Shtokman-feltet.

Det nye selskapet antas å få en samlet produksjon på 1,9 millioner fat per dag i 2007 og påviste olje- og gassreserver på 6,3 milliarder fat olje­ekvivalenter. Hydro vil fortsette som et ledende, fokusert og globalt aluminiumselskap.

Hydros aksjonærer vil eie 32,7 prosent og Statoils aksjonærer vil eie 67,3 prosent av det nye selskapet. Hydros aksjonærer vil få 0,8622 aksjer i det nye selskapet for hver Hydro-aksje og fortsette som eiere av Hydro. Staten vil eie om lag 62,5 prosent i det fusjonerte selskapet.

Det nye selskapet vil få et nytt navn som vil bli besluttet i løpet av integrasjonsprosessen. Styrene foreslår at Eivind Reiten blir styreleder i det nye selskapet, mens Helge Lund foreslås som konsernsjef.

Artikkeltags