Ole Steinar kan gå i tap, men lar Olav fortsette å leie

– Trasig hvis det ikke er liv og røre her.