Økte omsetningen med 15 millioner: – Det var et hektisk år, for hektisk egentlig

Store oppdrag bidro til vekst.