Gå til sidens hovedinnhold

Økt fare for jord- og snøskred: – Disse stedene bør folk holde seg unna

Artikkelen er over 1 år gammel

I Finnmark er det nå stedvis stor fare for skred. Både snø- og jordskred kan bli utløst.

Snøskredfaren i Vest-Finnmark er nå «betydelig» ifølge NVE sin nettside varsom.no. Middels store løssnøskred kan forekomme i lavlandet. Vedvarende svake lag kan gi store skred, advarer nettsiden.

Mildværet og snøsmeltingen over hele Nord-Norge har fått Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å sende ut varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare.

– Snøsmeltingen har pågått over tid og bakken er stedvis mettet med vann. Mandag er det ventet opp mot 30 milimeter nedbør som regn. Nedbøren kommer først og fremst i Troms, men varselet gjelder for hele Nord-Norge, sier avdelingsingeniør Aldo Dyrvik ved NVEs jordskredvarsling.

Svært høy vannstand

NVE melder at faren for jord-, sørpe- og flomskred vil øke ytterligere mandag, men minke fra tirsdag kveld. NVE har satt farenivået på gult, som er den laveste av varslingsnivåene, men situasjonen er så utfordrende at den krever oppfølging og kan medføre skade.

– Nord-Norge har opplevd høye temperaturer og stor snøsmelting over tid. Bakken er full av vann og kombinasjonen av høy vannsmelting, høye temperaturer og nedbør, gjør at sjansen er større for skred. Grunnvannstanden og vannsmeltingsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatte, skriver NVE.

Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av jord som er mettet av vann i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan føre til bakkeløpsendring. Sørpeskred er en strøm av snø mette av vann. Denne skredtypen løsner i slakt terreng og følger deretter bekkelp og bratte skråinginger.

Vanskelig å love

På NVE sine sider står det å lese at faren for utløsing av sørpeskred særlig gjelder i områder med mer enn 40 centimeter snø. Snøen er stedvis mettet av vann. Sørpeskred kan løsne i relativt slakke hellinger der vann samler seg opp.

Avdelingsingeniør Dyrvik sier situasjonen med den sterke snøsmelting og de høye temperaturene gjør situasjonen litt spesiell.

– Og når vi oppå det hele får nedbør, så blir det større fare for skred.

– Hva bør folk gjøre for å minske farene for at det skal gå slike typer skred?

– Så lenge bakken er bløt er det viktig å se til at vannet har frie veier for snø og is; fri for grus, søppel, kvist og løv; og ikke stopper opp, men renner dit det skal gå. Og at stikkrenner, kummer og avløp ikke har gått tett. Folk bør holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Tette vannveier med oppdemma vann kan forårsake skred.

Selv om det slik det ser ut i dag er mindre fare for skred fra tirsdag kveld, så har NVE litt vanskelig med å komme med sikre lovnader om når skredfaren er helt over.

– Ja, dette er vanskelig. Mildværet fortsetter fram mot helgen, før det er snakk om at det blir minusgrader igjen mot neste helg. Så lenge bakken er så våt som nå så vil farenivået være på gult, sier Aldo Dyrvik.

Mildt framover

Vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge, statsmeteorolog Eirin Arnesen, bekrefter at det meldes om høye temperaturer også i tiden som kommer.

– Det forventes litt byger og vind på kysten av Finnmark i dag. Mandag kommer det inn et nedbørsområde fra sør og vest over hele Finnmark, mest i vest. Mandag og tirsdag er det få finnmarkinger som slipper unna regnet. Fra onsdag ser det ut som det blir gode og varme temperaturer, lite vind og tynt skydekke. Mot helga så er varslingene mer usikre, men det ser ut som om temperaturene går ned fra fredag, sier Arnesen.

Kommentarer til denne saken