Øksfjordbruket har fått ny eier

Hans Ivar Pedersen kjøper opp konkurrent. Kom til enighet om pris med bostyrer.