Tusenvis av kvinner får aldri full stilling, selv om de ønsker det. Økonomisk selvstendighet er nøkkelen til kvinnefrigjøring, og mangel på reell rett til heltid er et av våre største likestillingsproblemer i dag.

Vi må kjempe for en heltidskultur i Norge, i Alta. Ikke før arbeidsgivere i kvinnedominerte yrker er villige til å gi anstendige arbeidsforhold til sine ansatte vil vi få en reell rett til å jobbe i full stilling. I Alta kommune bør ved være en selvfølge at hel og fast stilling er det som er hovedregel, og det man tilbys.

I altfor mange bransjer er det ikke en heltidskultur. Dette går ut over likestillingen i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Nesten tre ganger så mange kvinner som menn jobber deltid. Det gjør økonomien vanskelig for mange, mange er helt avhengige av å ta de ekstravaktene de kan få.

Dette rammer særlig de ansatte i helse- og omsorgstjenestene våre. Det gjelder sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere som tar vare på de eldre på sykehjem. Det gjelder ansatte i hjemmetjenesten som drar hjem til våre foreldre og besteforeldre som trenger hjelp. Det gjelder jordmoren som drar på hjemmebesøk og sjekker helsen til mor og barn etter en fødsel.

I helse- og omsorgssektoren er hele to av tre stillinger deltidsstillinger. I kommunene jobber nesten 70 prosent av de ansatte deltid. Mange av dem fordi de ikke får større stillinger. Rundt 80 prosent av stillingene som lyses ut for helsefagarbeidere er deltidsstillinger.

Dette går ut over kvaliteten på omsorgen, både for brukere og ansatte. Det innebærer at en person som trenger hjelp gjerne har besøk av flere titalls ulike ansatte i løpet av noen uker. En slik behandling er det få av oss som ville følt var verdig. Risikoen for feil behandling er stor, og viktig informasjon om den enkelte bruker kan lett gå tapt underveis.

Ansatte i små deltidsstillinger må ta på seg ekstravakter for å forsørge seg selv. Det sier seg selv at dette er en svært slitsom livssituasjon. Deltidsansatte har uforutsigbar lønn og arbeidstid. Slike arbeidsforhold fører ikke til godt arbeidsmiljø, og kan slite både på den fysiske og den psykiske helsen til den ansatte. Det går utover familielivet, og ikke minst det sosiale livet – ingenting kan planlegges. Man må være klar, og vente på at telefonen ringer i håp om å få jobbe mer.

Vi får ikke et mer likestilt arbeidsmarked før vi får en reell rett til heltid og en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. Da må vi ha politikere som tar grep, og dette kan vi gjøre noe med lokalt.

Alta SV vil fortsette å jobbe for at hele og faste stillinger skal bli regelen i Alta kommune. Dette vil gi både gode arbeidsforhold for de ansatte, og trygg og god omsorg for innbyggerne.