Ingen nordmenn er så utsatt for gjeldsproblemer som finnmarkingene.

7,5 prosent av folket i landets største fylke har minst én betalingsanmerkning. Det viser tall Lindorff har publisert om årets tredje kvartal.

Tallet er fire prosent høyere enn for tre måneder siden, men går vi lenger tilbake i tid ser ting bedre ut. Andelen er så vidt lavere (to prosent) enn samme periode i fjor. Landsgjennomsnittet er i dag 5,5 prosent.

LES OGSÅ: Slik vil Thor Arne (18) hjelpe vennene unna «luksusfellen»

Færre ledige

Gjeldsproblemene er altså fortsatt store i Finnmark. Likevel har økonomien på andre områder utviklet seg i en hyggelig retning lengst nord.

– De lave rentene bidrar til et løft i boligmarkedet også i Finnmark, men her er utviklingen veldig mye mer avdempet enn i mange andre deler av landet. Ledigheten har også falt siden oljeprisfallet, sier makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.

Ellers i landet har antall betalingsanmerkninger blant privatpersoner sunket litt det siste året. Hver nordmann med anmerkning skylder i snitt 31.438 kroner.

Betalingsanmerkninger

  • Dersom en inkassosak går for langt, kan man bli registrert med en betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene. Merknaden kan være en ubetalt inkassosak, en dom, et utlegg, lønnstrekk m.m.
  • Det er vanlig at det tas en sjekk av din kredittverdighet i forbindelse med søknad om lån, kreditt eller abonnement hos ulike bedrifter.
  • Dersom søker har en registrert betalingsanmerkning, kan det føre til avslag på søknaden.
  • En betalingsanmerkning står i 4 år, men hvis man ønsker å gjøre opp for seg vil anmerkningen bli slettet med en gang hele kravet er innbetalt.
  • Kilde: Lindorff