«Jeg må visst ha havnet på en feil klode! Her er så underlig...», skrev dikteren Sigbjørn Obstfelder på slutten av 1800-tallet.

Vel – sannelig er her ting som kan få en til å undres også i dag. Sist lørdag kunne for eksempel Dagens Næringsliv avsløre hvordan Norges aller rikeste, gjennom å utnytte smutthull i skattelovgivningen, årlig har kunnet sikre seg rundt 80 milliarder kroner (80.000 millioner!) i skattefrie inntekter. Nærmere 220 millioner per dag, altså. Med politikernes velsignelse, vel å merke.

Hva var det en utbygging av Nord-Norgebanen var kostnadsberegnet til – i de mest pessimistiske anslagene, spesialbestilt for å skrinlegge hele prosjektet en gang for alle, riktignok? Var det ikke rundt 120 milliarder? Altfor dyrt – og helt bortkastet, selvfølgelig...

Og luftambulansen, da – var det ikke om lag 47 millioner årlig man ville «tape» ved å forlenge kontrakten med den forrige operatøren, som hadde det kvalitetsmessig beste tilbudet? Omtrent en halv promille av 80 milliarder. Eller tilsvarende skatteletten ca. hver femte time året rundt til våre trengende milliardærer, bare for å sette det i perspektiv.

Altfor dyrt - og helt bortkastet det også, selvfølgelig...