Vi heier på alle som har bidratt til at sporten har utviklet seg til å bli et utstillingsvindu for hva Finnmark har å by på av naturopplevelser, spenning og mestring og ikke minst alt det positive det gir kommunene.

Mange har over år bidratt til posisjonen sykkelsporten har i dag. Ildsjeler, sykkelklubber, næringsaktører og ikke minst rittene Offroad Finnmark og Skaidi Xtreme. Sporten gir fantastisk Finnmarksreklame og den får oss til å kjenne på felles stolthet over hva våre kommuner har å by på.

Vi er privilegerte som har rittene, ildsjelene, et lokalt næringsliv som bidrar og et aktivt kulturliv som er med. Og ikke minst heldige som har alle de frivillige som gjør det mulig å gjennomføre rittene til glede for ryttere, innbyggere og tilreisende. Sykkelrittene er blitt en folkefest, og skaper engasjement, trivsel og aktivitet hos store og små. Arrangørene av rittene viser tydelig at det er mulig å nå sine mål, og er gode forbilder for hva som er mulig å få til i våre kommuner.

For oss er det viktig at Alta og Hammerfest er gode tilretteleggere for idrett og friluftsliv. Det bidrar til både bolyst og god folkehelse. Vi ser at stadig flere velger sykkel som fremkomstmiddel og mange bruker den til tur og trening. Derfor skal vi fortsette arbeidet med sykkelsatsingen i Alta og legge til rette for at Hammerfest blir sykkelby. Vi har klare ambisjoner om at kommunene våre skal være et sted hvor det er attraktivt og trygt å sykle til hverdagsaktiviteter og fritidsaktiviteter, og ikke minst kunne sykle for fornøyelsens skyld.

Vi ser frem til å fortsette å jobbe på lag med de mange lag og foreningene i våre kommuner som hver dag bidrar til å skape aktiviteter, samhold og glede. I neste periode vil vi igangsette bygging av nye idrettsanlegg og tur- og sykkelveier. Alt dette for å styrke bolyst og legge til rette for økt fysisk aktivitet.

For en kommune er det gull verdt å ha aktører, ildsjeler, frivillige, et næringsliv som bidrar, et kulturliv som stiller opp, og samarbeidspartnere som er med på å utvikle kommunene til beste for innbyggerne.

Vi heier på alle som på ulikt vis bidrar med idrett og friluftsaktiviteter i kommunene. Til beste for folkehelsa, samholdet og spennende opplevelser i Finnmark!

Og til årets deltakere på Offroad Finnmark og SkaidiXtreme, masse lykke til!