Gå til sidens hovedinnhold

Offentlig drift av kritisk infrastruktur

Høyre driver mildt sagt med kreativ historiefortelling i saken om luftambulansetjenesten, og det er en skremmende fortelling.

Finnmarksdebatten

Rapporten som kom fra Helsetilsynet denne uka er en knusende dom. I rapporten kommer det fram at man i 13 av 20 tilfeller har brukt en hel time fra nødtelefonen til flyet lettet, og at man ikke har en omforent felles praksis for fastsetting av hastegrad og prioriteringer. Dette er skremmende lesing, som vi forventer at Høyre må ta på alvor.

LES OGSÅ: – Sannsynligheten er stor for at en statlig overtakelse vil gi en dyrere tjeneste

Det er også skremmende å være vitne til Høyre sitt forsøk på å leke stolleken for å unngå ansvaret med den private aktøren og helseforetaket. Det får ikke være tvil om at den ansvarlige for driften av luftambulansen til syvende og sist er helseministeren. Når det nå kommer frem at Nord-Norge ikke har den akutthjelpa vi trenger, forventer vi at Bent Høie tar ansvar.

Ekspertutvalgets rapport peker på både fordeler og ulemper med både privat, ideell og offentlig drift. Det er likevel verdt å merke seg kritikken som Arbeiderpartiet hele tiden har kommet med til utvalgets arbeid om at det ikke har vært representasjon av ansatterepresentanter i utvalget. Da er det enkelt å hoppe bukk over hvordan anbudsutsetting er en direkte fare for ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Dette argumentet er likevel et sentralt poeng for oss i Arbeiderpartiet

LES OGSÅ: – Ap fører folk bak lyset. Sannheten er at helsetilsynets ekspertutvalg konkluderer med dagens luftambulansetjeneste som den beste

Anbudsutsetting gjør at ansvaret pulveriseres, noe både luftambulansekrisa og Høyres nåværende forsøk på å fraskrive seg ansvaret er eksempler på. En slik situasjon er uholdbar. Det er folks liv og helse det gjelder. Arbeiderpartiet er helt tydelig på at den beste måten å sikre kvalitet og teknologiutvikling i luftambulansetjenesten er gjennom offentlig drift.

Offentlig drift er den måten som best ivaretar behovet for stabilitet og kvalitet i tjenesten. Når det gjelder et så viktig område som folks trygghet for liv og helse, kan vi ikke ta risikoen som stadige overganger mellom ulike private aktører innebærer.

Les også

Landsdelen raser: – Grunn til stor bekymring for liv og helse

Kommentarer til denne saken