Uten sykepleiere stopper Norge. Finnmark har et stort og økende behov for sykepleiere, både i dag og i årene fremover. Derfor øker vi utdanningstilbudet i fylket for å bidra til å skaffe flere kvalifiserte sykepleiere til hele regionen. Mandag denne uken startet første kull på den nye sykepleierutdanningen ved UiT – Norges arktiske universitet i Alta.

Da Stortinget i revidert nasjonalbudsjett i fjor la 20 av i alt 100 nye studieplasser i sykepleie til Alta, var det i visshet om at UiT allerede har lang erfaring med å tilby desentraliserte sykepleierutdanninger i Finnmark. I likhet med tilsvarende tilbud i Hammerfest og Kirkenes, er det fireårige deltidsstudiet i Alta samlingsbasert og nettstøttet. Dette gjør det lettere å kombinere studiene med jobb og familie.

Søkertallene viser tydelig at dette var et etterlengtet tilbud og at det neppe blir vanskelig å rekruttere studenter i Finnmark. Totalt 286 søkte opptak, 225 av dem oppfylte kravene og konkurrerte om studieplassene. De 32 studentene som begynte denne uken er i all hovedsak rekruttert lokalt. Mer enn halvparten kommer fra Alta, resten kommer fra kommuner i Øst-Finnmark, med noen få unntak.

Erfaringen viser at de ferdige kandidatene gjerne fortsetter å jobbe i nærheten av det studiestedet eller regionen de har utdannet seg i. Neste år åpner det nye nærsykehuset i Alta. Da vil etterspørselen etter kompetente sykepleiere øke ytterligere.

I et innlegg i iFinnmark 29.1 uttrykker Inger Elisabeth Nilsen bekymring for undervisningskapasiteten i Alta. Det nye sykepleierstudiet i Alta ledes av Institutt for helse- og omsorgsfag i Hammerfest. UiT har med sitt gode helsefaglige miljø de beste forutsetninger for å gi solid forskningsbasert utdanning. Jeg har full tiltro til at de løser organisering og undervisning på tvers av de ulike studiestedene på en god måte.

I tillegg til det nye studiet i Alta, har Stortinget også bevilget midler til 25 nye deltidsstudieplasser i sykepleierutdanning tilrettelagt for samisktalende søkere. Utdanningen blir et tilbud i samarbeid mellom UiT og Samisk høgskole, som skal gi emnene i samisk språk og kulturkunnskap. Vi har forventninger til at UiT legger til rette for samiske emner også her i Alta. Det er en viktig kompetanse for sykepleiere å ha med seg når de skal ut i arbeid i denne regionen.