I forrige uke fikk nettselskapet i Hammerfest Energikonsernet nytt navn, og kommentarfeltene på Facebook viste at dette var et tema som engasjerte lokalmiljøet i stor grad! Mange lurte på hvorfor i all verden vi skulle ha nytt navn – et godt spørsmål med et enkelt svar: Vi måtte. Nye offentlige krav som trer i kraft fra 1. januar 2022 krever at alle nettselskap skal skille seg helt klart fra alle kraftselskap og andre kommersielle foretak i konsernet.

Øke konkurransen

Begrunnelsen for dette er at kundene i nettselskapet ikke skal bli «påvirket» til å velge tjenester fra de andre konsernselskapene, noe like logoer og like navn kunne føre til. De andre konsernselskapene er jo er i daglig konkurranse med flere nasjonale selskap. Tanken er at ulike navn dermed vil øke konkurransen og følgelig være gunstig for kundene.

Fortsatt Hammerfest Energi

For oss betyr dette at Hammerfest Energi Nett, som eier og drifter strømnettet i Hammerfest og Hasvik, nå har fått navnet Lucerna. Alle de andre selskapene i Hammerfest Energikonsernet beholder sine velkjente navn. Med andre ord vil vi fortsatt levere kraft fra Hammerfest Energi Kraftomsetning, bredbånd og TV fra Hammerfest Energi Bredbånd og fjernvarme fra Hammerfest Energi Varme. Nettselskapet Lucerna er fortsatt ett av flere selskap i Hammerfest Energi konsern.

Lucerna=lys, lykt

Lucerna er et latinsk ord som betyr lys eller lykt. Vi likte denne betydningen fordi den både sier noe om hva vi holder på med, men den gir også et bitte lite glimt av den stolte historien vår med de første elektriske gatelysene. Vi har hatt mange navn på lista, over 30 forslag kom inn fra ansatte og andre. Noen av disse hadde geografisk tilknytning, andre var tydeligere på hva vi holder på med, noen hadde en samisk betydning og noen var bare en fin lyd. Prosessen viste oss at et godt navn ikke har en fasit med to streker under. Noen liker det ene, noen liker det andre og full enighet er nok ikke mulig å få til.

Enkelte har spurt om hvorfor vi endra navnet på nettselskapet og ikke de andre selskapene. Hovedgrunnen er at de andre selskapene, spesielt kraft og bredbånd som hver dag er i et bikkjeslagsmål med konkurrenter fra hele landet, har mer behov for den kjente merkevaren Hammerfest Energi, enn nettselskapet. Nettselskapet har jo monopol – og en forpliktelse – på å bygge og drifte strømnettet i Hammerfest og Hasvik kommune, og er derfor ikke like avhengig av å beholde det velkjente navnet.

Navnebytte koster – i alle fall litt

Noen har også kommentert at et navnebytte koster penger, og at dette kommer til å gå ut over kundene. Det stemmer at et navnebytte koster penger. Vi har fått bistand til selve navneprosessen, og nå må både biler, klær og skilt også endres. Dette koster, men vi har hele tiden holdt et våkent øye på kostnadene slik at endringene skal koste så lite som mulig. For å holde kostnadene nede vil vi derfor «bruke opp» arbeidsklærne og beholde de røde bilene inntil videre, men bilene vil få den nye logoen i løpet av noen uker. Disse kostnaden blir små sammenliknet med de andre kostnadene ved å bygge og drifte strømnettet i våre kommuner.

Jeg synes mine to kolleger, Susanne Hansen og Børge Danielsen, oppsummerer den nye tida på en fin måte:

«Det er vemodig å gi slipp på et navn med en sånn flott, stolt historie, men vi liker også betydningen av det nye navnet; lys og lykt. Det passer veldig godt for det vi holder på med, samtidig som det gir en positiv følelse»