(Finnmark Dagblad)

– Bensinavgift er en av de finansielle alternativene vi ser på. Da blir det mer rettferdig, men også mye billigere å drifte, sier Alta-ordfører Laila Davidsen (H).

For å unngå bompenger og få realisert nye veie rhar de blågrønnne i Alta allerede varslet en oppsplitting av Altapakken. Spesielt skal strekningen fra Hjemmeluft til Alta sentrum og i området på begge sider av Alta bru prioriteres. For å kome med i Nasjonal transportplan, som skal rulleres til neste år, vurderes nå en bensinavgift i Alta.

– Vi vil ha sjekket om dette er en mulighet. Det skal ikke bli mer enn én kroner per liter, sier Davidsen.

Leter etter flere alternativer

Ifølge ordføreren er det tidligere sammenlignet med Tromsø, som drar inn rundt 20 millioner kroner i året i bensinavgift. Dermed er det konkludert med at Alta, som har cirka 20.000 innbyggere mot Tromsø sine 70.000, kun vil dra inn 4-5 millioner i året. Det beløpet har tidligere vært vurdert som for lite.

– Men det er ikke sjekket hvor mye drivstoff som selges. Det blir for enkelt å se på antall innbyggere. Tromsø er jo en endestasjon, mens Alta har mye gjennomgangstrafikk, påpeker Davidsen.

Dessuten ønsker de blågrønne å vurdere en bensinavgift sammen med andre medfinansieringsalternativer for å klare å få nok penger til å bli prioritert høyt i Nasjonal transportplan for 2014-2023.

Hva synes du om en bensinavgift?