(Finnmark Dagblad)

Utspillet fra Lindkvist som jobber som professor ved Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Bergen, kommer under Forskningsdagene, hvor inngangsbilletten på Nordkapp-platået er gjenstand for debatt.

– Urimelig

– Det er urimelig at Nordkapp skal ha så lite igjen som nå. Det viser at dagens forvaltningsmodell sannsynligvis er feil, framholder professoren. – Jeg mener helt klart at Nordkapp kommune bør få en betydelig andel. De burde få alt, mens reiselivet burde betale. Egentlig helt uhørt at det er et annet system som gjelder, men alt dette må utredes, sier han til Finnmark Dagblad.

Dermed skyter debatten om inngangsbilletten på Nordkapp fart igjen.

Går inn med penger

Regiondirektør Knut Sigurd Pettersen er uenig i at Rica ikke bidrar til samfunnet og forteller at Rica planlegger å videreutvikle Nordkapp. Han mener imidlertid det er uheldig at det skapes usikkerhet.

– Vi kan gjerne tenke oss å bidra til formål som utvikler reiselivet i kommunen. Det som bidrar til å utvikle reiselivet, er som regel alltid positivt for lokalbefolkningen. Det kan være alt fra miljøproblematikk til rene reiselivsrelaterte tiltak.

– Å gå inn med penger, altså?

– Da er det også snakk om penger, sier Pettersen.

Les hele saken i e-avisen.