Vil stoppe fraflytting med ny flyplass

NYTT KART: En flyplass i Karlebotn, innerst i Varangerfjorden, vil gi kortere vei for flere og bedre regularitet, mener gruppa som har foreslått tiltak mot fraflytting. Rullebanen som er tegnet inn er på størrelse med Gardermoen vest.

NYTT KART: En flyplass i Karlebotn, innerst i Varangerfjorden, vil gi kortere vei for flere og bedre regularitet, mener gruppa som har foreslått tiltak mot fraflytting. Rullebanen som er tegnet inn er på størrelse med Gardermoen vest. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Ny storflyplass i Karlebotn, høyere fartsgrenser, tog til Øst-Finnmark og flere vindmøller.

DEL

(Finnmarken) Det er oppskriften som skal snu den negative befolkningsutviklingen i Øst-Finnmark, ifølge Geir Knutsen (Ap), Børre St. Børresen (V), Gunn Marit Nilsen (H) og Arne Wahl (Sp).

Alarm-initiativ

Det er snart en måned siden den tverrpolitiske gruppa med representanter fra Båtsfjord og Tana slo alarm på vegne av Øst-Finnmark.

De beregnet at dersom utviklingen her hadde vært den samme som i resten av landet, ville det i dag bodd 43.000 innbyggere i Øst-Finnmark. I stedet er vi nå nede i 27.000 innbyggere – som er 8.000 færre enn i toppårene.

– Vi mener det er mulig å snu en negativ utvikling – dersom politikerne vil, skriver de fire i et nytt brev besluttende myndigheter.

Høyere fart

De understreker at Øst-Finnmark ikke trenger almisser, men en ekstraordinær satsing på infrastruktur i årene framover – samt bedre muligheter til å utnytte egne naturressurser.

Nattåpne helårsveier og bedre standard er viktige punkter på ønskelista. Målet må være at de fleste strekningene i Øst-Finnmark får en fartsgrense på 90 kilometer i timen, mens noen strekninger får fartsgrense på 110 km/t.

Forbindelse til et framtidig jernbanenett på Nordkalotten er også et viktig punkt på lista.

Ny flyplass

Men den største og mest omstridte satsingen som lanseres, er en helt ny felles flyplass for Øst-Finnmark, som åtti prosent av innbyggerne i Øst-Finnmark kan nå i løpet av halvannen time.

Som illustrasjon er en rullebane i Gardermoen-format montert inn i Karlebotn. I tillegg til å ligge mer sentralt i Øst-Finnmark, vil en flyplass her ikke være like utsatt for tåke som eksisterende flyplasser.

– Er det ikke galskap å kjempe for en ny flyplass i en region som allerede har seks flyplasser?

– Det er fare for at Avinor vil kutte kostnader i framtida og flere av dagens flyplasser står da i fare. Derfor bør vi satse på en sentral flyplass, mener Børre St. Børresen.

Omstridt

Geir Knutsen innrømmer at kravet om ny flyplass i Karlebotn var omstridt, også internt i gruppa, og at han er blant skeptikerne.

– Vi har et fantastisk flynett i Øst-Finnmark i dag. Men vi må være villig til å se på om vi kan få noe bedre i framtida. Vi er nødt til å snu hver en stein, mener Geir Knutsen. Også han er redd for at noen av kortbaneflyplassene kan stå for fall i framtida.

– Vil ikke en flyplass i Karlebotn svekke Kirkenes, som har den største befolkningskonsentrasjonen og den mest positive utviklingen i regionen?

– Jo, dette vil også være en utfordring. Det er viktig at hele regionen slår ring om alt det positive som skjer i Kirkenes, sier Geir Knutsen.

Fisk og vind

Gruppa er heller ikke bastant i forhold til hvordan olje- og gassressurser utenfor Øst-Finnmark bør utnyttes.

– Hensynet til de fornybare ressursene må komme først, og den viktigste er fisken, sier Geir Knutsen.

Kravet fra den tverrpolitiske Båtsfjord/Tana-gruppa er at leveringsforpliktelser og konsesjonsvilkår overfor fiskeflåten må følges opp bedre.

Det tas også til orde for økt utnyttelse av vindkraft, leteprogrammer for mineralressurser og regionale utdanningstilbud.

Artikkeltags