Vil redusere sjølaksefiske

VIL BEGRENSE: Åtte naturorganisasjoner foreslår å redusere sjølaksfisket i Finnmark.

VIL BEGRENSE: Åtte naturorganisasjoner foreslår å redusere sjølaksfisket i Finnmark. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

For å styrke truede og sårbare bestander av villaks i Finnmark, foreslår åtte naturorganisasjoner å redusere sjølaksefisket.

DEL

Direktoratet for naturforvaltning jobber i disse dager med de nye reguleringene av fiske etter anadrom laksefisk i elv og sjø fra neste år. I den forbindelse har åtte organisasjoner innen miljø, friluftsliv, fiske og næring, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norske Lakseelver, WWF, Norges Skogeierforbund, Greenpeace, Friluftslivets fellesorganisasjon, Bellona og Nordatlantisk Villaksfond Norge, stilt et krav til miljøvernminister Erik Solheim.

Kravet går ut på å stoppe sjøfisket med krokgarn fra 2012. Det bes også om at sjølaksefisket innstrammes for å styrke gytebestandene av laks, ved at sesongstarten utsettes og at sesongen forkortes. Organisasjonene foreslår også at beskatningen av tanalaksen reduseres til et bærekraftig nivå, noe som medfører reduksjon i garnfisket i både sjø og elv.

Bakgrunnen for kravene er at de åtte organisasjonene mener at Finnmark er verdens viktigste område for atlantisk villaks. Det pekes på at Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert 32 vassdrag i Finnmark, der 25 av dem ikke oppnår gytebestandsmålet.

– Det fiskes langs kysten og i fjordene på truede, sårbare og blandede bestander av både norsk, russisk og finsk laks. Dette er ikke bærekraftig forvaltning og er i strid med norsk målsetting, skriver de åtte organisasjonene, med Torfinn Evensen i Norske Lakseelver i spissen.

Artikkeltags