Hvert år havner rundt 36.000 tonn søppel på norske strender og på havbunnen.

– En del av dette kommer med havstrømmene. Samtidig viser en ny rapport at det fra norske kilder hvert år dannes rundt 8.000 tonn mikroplast – små partikler som kan gjøre stor skade på livet i havet, forteller Lise Guldbransen i Hold Norge Rent til Vårt Land.

75 prosent er plast

75 prosent av søppelet er plast, og hvert år havner rundt åtte millioner nye tonn plast i havet. Over 60 prosent av søppelet kommer fra land. Plasten brytes sakte ned før den blir til mikroplast. Mikroplast både inneholder og tiltrekker seg giftige stoffer, forteller Guldbrandsen.

WWF, som deltar på konferansen på Litteraturhuset i Oslo, krever at Stortinget griper inn og ber regjeringen komme på banen for å stanse virksomhet som truer livet i havet.

– Marin forsøpling påfører mange arter store lidelser når de spiser plast, surrer seg inn i garn eller skades. Hvert år omkommer eller skades over en million sjøfugl og over 100 000 pattedyr på grunn av dette. Dette må settes en stopper for, sier generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen i en pressemelding.

– En ny forvaltningsplan for Norskehavet er en glitrende anledning til å løfte spørsmålet om marin forsøpling, legger hun til.

Stortingsbehandling

Hun viser til at regjeringen før jul meddelte at den ikke ville oppdatere forvaltningsplanen for Norskehavet, som ble vedtatt i 2009.

– Dette på tross av at 5 av 11 miljømål i planen ikke er nådd. Stortinget skal i løpet av våren behandle spørsmålet i forbindelse med stortingsmeldingen for naturmangfold, som regjeringen la fram rett før jul.

– Det er merkelig at regjeringen nå ikke ønsker å løfte spørsmålet om marin forsøpling gjennom en oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet. Nå stoler vi på at Stortinget vil vise et større engasjement, sier Jensen.