(Finnmark Dagblad)

Dette er Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen sin plan for å spare inn minst 16 millioner kroner i 2011:

 • Kvalfjord skole, avdeling Altneset legges ned fra første januar 2011.
 • Leirbotn skole legges ned fra skolestart høsten 2011.
 • Kåfjord eller Ekornsvingen sykehjem avvikles første januar 2012.
 • Sektor for barn og unge skal kutte 2 millioner i kostnader.
 • Sektor for helse og sosial skal kutte 2,8 millioner i kostnader.
 • Stillingen som kultursjef holdes vakant våren 2011.
 • En stilling i sentraladministrasjonen kuttes.
 • To stillinger i drift og utbygging kuttes.
 • Kommunale avgifter økes.
 • Parkeringsavgiften øker fra 18 til 20 kroner per time.
 • Satsene for alle tjenester, avgifter, gebyrer og leie øker med 2,8 prosent.

Hva synes du om kuttlista? Kommentér det nedenfor: