Vil investere 200 millioner i småkraftverk

SØKNAD: Administrerende direktør i Finnmark Kraft AS, John Masvik (innfelt) søker om å bygge ut småkraftverk i tre kommuner i Finnmark. Korselva kraftverk vil utnytte et fall på 156 m i Korselva, mellom et inntak på kote 225 og en kraftstasjon på kote 69. Fra inntaket er det planlagt en kombinasjon av en nedgravd rørgate på om lag 1,6 km og en tunnel på 1,2 km. Det må bygges en 470 m lang permanent vei fra eksisterende vei til kraftstasjonen.

SØKNAD: Administrerende direktør i Finnmark Kraft AS, John Masvik (innfelt) søker om å bygge ut småkraftverk i tre kommuner i Finnmark. Korselva kraftverk vil utnytte et fall på 156 m i Korselva, mellom et inntak på kote 225 og en kraftstasjon på kote 69. Fra inntaket er det planlagt en kombinasjon av en nedgravd rørgate på om lag 1,6 km og en tunnel på 1,2 km. Det må bygges en 470 m lang permanent vei fra eksisterende vei til kraftstasjonen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Finnmark Kraft har planer om å bygge ut småkraftverk i Alta, Kvalsund og Loppa.

DEL

(Finnmark Dagblad) Kraftselskapet som eies av de sju kraftselskapene som er konsesjonærer i Finnmark og Nord-Troms samt grunneieren Finnmarkseiendommen (FeFo) har sett på rundt 60 til 70 mindre elver som har vært aktuelle for utbygging av små kraftanlegg. De har etter en vurderingsrunde kun sendt fem søknader om å bygge småkraftverk i tre kommuner i Finnmark. Det er i Loppa, Alta og Kvalsund.

– Bra lønnsomhet i de små

Totalt regner administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft at man vil kunne produsere rundt 50 gigawatt-timer (GWh). En GWh er en million kWh og tilsier forbruket til cirka 40 hus. Søknadene er nå ute til høring i de aktuelle kommunene.

– Dette er småkraftverk som totalt vil koste mellom 150-250 millioner, og er dermed en betydelig investering for oss, forteller Masvik, som håper at de vil få alle søknadene om utbygging godkjent.

– Det er bra lønnsomhet i småkraftverkene, og de begynner å tjene penger umiddelbart etter at de står ferdig. Kraftverkene kan stå i 30 til 40 år, og tjene penger. Kraften vil også bli solgt på det åpne markedet, ettersom det er nett tilgjengelig på alle utbyggingsstedene.

Byggefasen

Det er små vassdrag som man ønsker å bygge ut, og hovedproduksjonen av strøm vil være i flomperioden, og på sommerhalvåret. Foreløpig er det i hovedsak reindriften utbygger regner med vil ha innvendinger mot utbyggingene.

– Hovedinnvendingen vil nok komme fra reindriften som er den interessen som er mest berørt.

Vind og vann

Får Finnmark Kraft tillatelse til å starte med småkraft har de investert stort i både vind- og vannkraft. Dermed må også kraftselskapet ansette flere folk om de får godkjent alle konsesjonene.

– En konsekvens av dette er at vi må ansette flere folk, ja. Vi er også med dette også i ferd med å bli en ledende aktør, ettersom vi er sterkt inne på vindkraftverks siden. Så man kan si at vind og vann går hand i hand, ler Masvik, som for tiden jobber med et nytt vindkraftprosjekt i Båtsfjord.

Artikkeltags