(Finnmark Dagblad)

Kompetanseutvalget i Finnmark fylkeskommune vedtok på sitt møte onsdag denne uken å gå inn for innføring av snus- og røykfri skoletid i de videregående skolene i Finnmark.

– Snus- og røykfri skoletid er et viktig tiltak for å hindre nyrekruttering, sier fylkesråd for kompetanse, Knut Mortensen.

Bakgrunnen for vedtaket er et brev fra Kreftforeningen som ønsker dialog med fylkeskommunen om opptrapping av tobakksforebyggende arbeid i videregående skoler. Finnmark fylkeskommune er den første fylkeskommunen som gjør slikt vedtak.

– Vi har foreløpig ikke vedtatt et forbud, men vi ønsker å gjøre det. Før vi kommer dit må vi kjøre en prosess som til slutt kan føre fram til et forbud mot snus og røyk i skoletiden, sier Mortensen.