(Finnmark Dagblad)

Det foreslår Lars Helge Jensen, bedriftsleder og varaordfører i Nordkapp kommune.

– Det er i alles interesse at kvaliteten og servicen er god. Derfor trenges det opplæring og en godkjenning av de som jobber med turister. Jeg ser for meg et slags «fagbrev light», sier Jensen til Finnmark Dagblad.

Smil

Jensen har vært i turistnæringen siden 1990, og driver tre firmaer i bransjen. Han er fornøyd med mye, men ser samtidig behovet for å gjøre Magerøya enda mer attraktiv for reisende fra hele verden. Nå foreslår han at folk som jobber på hoteller, butikker, serveringssteder eller på annen måte møter turister, gis bedre opplæring.

– Vi må bli flinkere til å yte service med et smil, og vi må lære oss språk. Det er også viktig at de som håndterer turistene kan sin lokalhistorie, samt har kjennskap til kommunens næringsliv, mener Jensen.

Kveldsåpent

Han vil drøfte forslaget om en sertifiseringsordning opp med både Nordkapp Reiseliv og Nordkapp Næringshage. Jensen ønsker seg en ny giv innen turistnæringen, og tror den kommer neste år.

– I sommer har de fleste butikkene i Honningsvåg for første gang hatt kveldsåpent for turistene. Ikke overraskende har det gitt økt omsetning, og jeg tipper at dette er en ordning som er kommet for å bli. Vi jobber også med flere tiltak for å få turistene til å besøke Honningsvåg, ikke bare Nordkapplatået.

Bedre skilting

Leder for næringshagen, Stig Hansen, forteller at det skal settes opp skilt flere steder langs veien for å fortelle at Nordkapp kommune har et allsidig tilbud til sine gjester, ikke bare den berømte klippen.

– Vi ønsker blant annet et skilt i Storbukt som får folk til å ta turen innom Honningsvåg når de først er på Magerøya. I dag nøyer altfor mange seg med å kjøre til og fra Nordkapp før de setter kursen sørover igjen. Det er en utfordring vi må ta tak i, fastslår Hansen.

Trekkplaster

I Honningsvåg jobbes det nå for å gjøre Sjøgata til et trekkplaster. Her skal dagens strandpromenade forlenges. Det pågår også en restaurering av de såkalte Servicekaiene.

En av disse kaiene ble for en tid tilbake brannherjet. Når snekkerne er ferdig med sitt arbeid, trolig innen neste sommer, skal bygningen huse en rekke tilbud rettet mot turister. Det endelige konseptet er foreløpig ikke klart.

Firmaet Nordkapp Brygge AS, som eies av Lars Helge Jensen, Erling A. Walsøe og Willy Nyvoll har nettopp fått vite at Riksantikvaren på neste års statsbudsjett går inn for å bidra med 400 000 kroner til prosjektet.

Diskuter artikkelen her: