(Finnmark Dagblad)

Stortingskandidatene Laila Davidsen, Frank Bakke Jensen og Høyre vil åpne for at videregående skoler kan være kommunale.

– Vi hadde i 2002-2008 et prosjekt i Båtsfjord der kommunen hadde ansvaret for videregående opplæring, sier Frank Bakke Jensen. Han har tidligere vært ordfører i Båtsfjord.

– Prosjektet førte til at andelen elever som fullførte videregående utdanning økte fra 50 til 73 prosent. Jeg mener det var tre hovedgrunner til det. Man så skoleløpet i et 13 års perspektiv og fikk utlignet overgangen fra grunnskole til videregående skole, sier Bakke Jensen.

– Det andre er man jobbet tett opp mot næringslivet, og skolen hadde teorien mens næringslivet hadde ansvaret for det praktiske.

Motivasjon

– Det tredje er at lærerkollegiet kunne se jobben sin i et 13-årig løp, med motivasjon i forhold til videreutdanning, fag og karriere, sier Bakke Jensen.

– Vi bruker i dag masse energi til å flytte linjer rundt i Finnmark. Da sier vi at de kommunene som vil, kan få overta videregående opplæring, sier Frank Bakke Jensen.

Han mener at både i Hammerfest og Alta kan man ha en slik modell.

– Det vil alltid være slik at det vil kunne fungere noen steder, mens det ikke vil fungere andre steder.

Penger følger med

– Jeg tror at en slik modell vil kunne fungere i Alta med det næringslivet vi har her, sier Laila Davidsen.

– Vi har fortsatt et høyt frafall og har ikke klart å gjøre noe med det. I denne modellen er det viktig å understreke at dette ikke vil koste kommunene noe, det følger penger med dette, sier Laila Davidsen.

En kommunal modell kan sammenlignes med Oslo som både er kommune og fylkeskommune.

– Vi har ansvaret for opplæring både i grunnskolen og i videregående skole, og mener at det er en veldig god idé å se opplæringen under ett, sier Kristin Vinje som er 4. kandiat for Høyre i Oslo. Hun var i går i Alta, og i dag er hun til stede i Hammerfest.