(Finnmark Dagblad)

Det blir opprettet et nytt institutt for arktisk tamreindrift ved Samisk Høgskole i Kautokeino. Den kjente Al Gore-rådgiver dr. Robert W. Corell har akseptert et professorat ved instituttet.

Det er styret for University of the Arctic (UArctic) som har godkjent opprettelsen av detteb «UArctic Institute for Cirkumpolar Reindeer Husbandry»

Etableringen kommer som en følge av Det Internasjonale Polaråret (IPY) og prosjektet IPY EALÁT. Blant grunnleggerne til dette instituttet i Kautokeino er Samisk Høgskole, International Centre for Reindeer Husbandry (ICR) og Verdensforbundet for Reindriftsfolk (Association of World Reindeer Herders).

Internasjonal størrelse

Instituttets første store skup er den anerkjente forskeren Dr Robert W. Corell som har akseptert et professorat i Kautokeino. Dr Corell har en imponerende CV og unik erfaring for en slik stilling. Professoratet finansieres i fellesskap av Samisk Høgskole og International Centre for Reindeer Husbandry. Corell var leder for Arktisk råd-prosjektet ACIA (Arctic Climate Impact Assessment), er leder for CAI (Climate Action Initiative), seniorrådgiver for Global Environment and Technology Foundation, samt tidligere visepresident ved H. John Heinz II Centre for Science, Economics and Environment.

Han har arbeidet mye med forskning på klima og globale endringer i tillegg til samspillet mellom forskning og politikk, spesielt forskning som fokuserer på globale og regionale klimaendringer og beslektede miljømessige spørsmål.

Internasjonalt

For Samisk Høgskole i Kautokeino betyr opprettelsen av dette instituttet en sterker internasjonalisering rettet mot ungdom og reindrift i hele det arktiske området av det tidligere Sovjetunionen.

Området omfatter også urfolk i Canada og Grønland.

Al Gores rådgiver

I Tromsø i april 2009 ledet Dr Corell møtet mellom visepresident Al Gore og utenriksminister Jonas Gahr Støre om is- og snøsmelting, og siden 2000 har han samarbeidet med reindriftsutøvere og forskere i Kautokeino.

Han skal på ny i ilden i forbindelse med FMs store klimakonferanse i København i desember der han sammen med Al Gore og utenriksminister Jonas Gahr Støre har et spesielt møte om issmeltingen.

Anerkjennelse

Professoratet tildeles Dr Corell for å hedre og anerkjenne hans vilje til å inkludere de arktiske urbefolkningene og deres kunnskap og innsikt i forskning på virkningene av globale endringer. Reindriftssamfunn i alle arktiske og subarktiske regioner står nå overfor gjennomgripende endringer. Utfordringene fra klimaendringer, økt utvikling og globalisering er så omfattende at vi må bruke den beste tilgjengelige kunnskapen for å kunne tilpasse oss fremtiden. Men hvilken og hvis kunnskap er dette? Selvfølgelig har vitenskapsbasert kunnskap vært og vil fortsatt være viktig. Men ofte er den beste tilgjengelige kunnskapen faktisk kunnskapen til reindriftsfolket.