(Finnmark Dagblad)

– De siste par årene har det vært en kraftig økning i antallet jegere som kommer hit for å jakte. Enkelte har også med seg en ekstra tilhenger med opptil 12-15 hunder. Fortsetter det slik, ser framtida mørk ut for hare- og rypebestanden på øya, sier Kjell Olsen, leder for Rolvsøy Velforening.

Det var i juli måned at Rolvsøy Velforening ble stiftet. Det er en forening for både fastboende rolvsøyværinger og alle de som har hytter og feriehus på øya. 54 personer deltok på stiftelsesmøtet, og leder Kjell Olsen regner med at de i løpet av kort tid vil ha mellom 70 og 100 medlemmer.

En av de første sakene de tar tak i, er altså det økende omfanget av jakt på øya. Olsen sier de spesielt er bekymret for lirypa dersom denne utviklingen skal fortsette. Derfor ønsker de nå å få en stopper for jakt med hund, og de har sendt en søknad til Finnmarkseiendommen om at det må bli totalforbudt å jakte med hund på Rolvsøy.

– Med jakt på hund på både rype og hare er det ikke vanskelig å skyte ned alt man kommer over for en god jeger, mener velforeningen.

Rolvsøy Velforening sier også klart nei til rein på øya. De viser til reinen som er tatt ulovlig til Rolvsøy, og de krever at reindriftsadministrasjonen får fjernet reinen snarest og senest innen 31. august.

– Alle juridiske virkemidler må tas i bruk, mener velforeningen.